Vòng bi cà na (ổ tang trống hai dãy tự lựa) 22220, 22213, 22214, 22215, 22216, 222217, 222328, 222326 NSK

Giá: Liên hệ