VÌ SAO DÂY CUROA MAU HỎNG

  1. Pulleys (bu-li) kém chất lượng nên khi dây curoa quay tốc độ cao, cắt đứt dần bên trong dây. Đây là yếu tố phổ biến nhất do phụ thuộc vào tay nghề của thợ máy và kỹ thuật lắp.
  2. Nhiệt độ quá cao, hoặc thay đổi nhiệt độ quá nhanh. Yếu tố nhiệt độ làm Dây curoa, dây răng bị cháy.
  3. Lực kéo quá nặng, quá căng hoặc moment động giai đoạn đầu quá lớn
  4. Chạy công suất cao và liên tục khiến Dây curoa, dây răng quá tải.
  5. Dây curoa, dây răng bị dính bẩn từ môi trường sản xuất như cát, hạt thuỷ tinh,…
  6. Dây curoa, dây răng bị dính dầu làm dây bị trượt hoặc dẫn nhiệt độ quá cao từ máy qua dây bằng việc bị dính dầu.
  7. Đến tuổi thọ dây curoa nên dây curoa mau hỏng.
  8. Răng dây curoa chạy không khớp khiến dây bị trượt
  9. Dây curoa bị kéo quá căng hoặc quá yếu.